Covid-19 virus

In verband met het Covid-19 virus en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s wordt bij De Kennemer Heeren de nodige voorzichtigheid betracht voor alle belanghebbenden. Daarmee worden de overheidsmaatregelen en de adviezen van het RIVM zonder enige terughoudendheid gevolgd. Dat heeft als consequentie dat de gebruikelijke persoonlijke contacten welke wij hoog waarderen op een andere wijze moeten plaatsvinden.

Vanaf maart 2020 heeft De Kennemer Heeren zich toegelegd op alternatieven om de communicatie onverminderd maar op een andere wijze te doen plaatsvinden. Binnen het kader van de door Covid-19 gewijzigde wetgeving bleken er voldoende mogelijkheden te zijn om op alternatieve wijze zonder fysieke bijeenkomsten en met inzet van eigentijdse technieken ledenvergaderingen te organiseren. Ledenvergaderingen waar hoor en wederhoor op voldoende wijze kan worden ingevoegd om tot een stemprocedure te komen, waarmee de voorgang van de ‘bedrijfsvoering’ van de verenigingen kan worden gecontinueerd.

Deze inmiddels lange periode van op deze wijze vergaderen heeft met inzet van besturen en leden van verenigingen tot een goed ontwikkelde procedure geleid en tot nieuwe kansen om meer te kunnen vergaderen en te besluiten. Voor de bestuursvergaderingen wordt met inzet van de programma’s als MS-Teams en Zoom de communicatie tussen besturen en commissies onverminderd voortgezet. Hierbij wordt de vergaderefficiëncy, het ontbreken van reistijd en de flexibiliteit zelfs als voordeel ervaren. In overeenstemming met de overheidsrichtlijnen werkt het Kennemer Heeren team zo veel mogelijk vanuit huis en is onze bezetting op onze vestigingen minimaal. Wij blijven bereikbaar maar incidenteel kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer is dan gebruikelijk. Wij vragen vriendelijk uw begrip daarvoor en vertrouwen op uw medewerking, bij voorbaat onze hartelijke dank.