ESCo

Risicoloos investeren

Uw Vereniging van Eigenaren beschikt over een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP). Hieruit blijkt dat u voor belangrijke investeringen staat in installaties of andere vervangingen, en dat deze een energiebesparend resultaat opleveren. Nu kunt u kiezen voor een ESCo-financiering. U doet dan investeringen zonder dat dit extra geld (rente bijvoorbeeld) kost. Deze kosten worden gefinancierd uit de energiebesparingen gedurende een bepaalde periode.
U als opdrachtgever beschikt direct over de energiebesparende installaties, met alle voordelen van dien, maar betaalt met de energiebesparing de financiering.

De ESCo-formule

Het idee achter een ESCo-formule is simpel en inventief. ESCo staat voor Energy Service Company. Uw VvE besteedt de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij: een ESCo. Het doel van een ESCo is substantieel besparen op energiekosten, meer kwaliteit realiseren en minder vermogensbeslag te hebben in installaties. Deze besparingsdoelstellingen worden vastgelegd in een prestatiecontract. Worden de doelstellingen niet gehaald, dan is het risico voor de ESCo. Valt de besparing hoger uit dan afgesproken, dan verdelen ESCo en uw VvE de winst. Beide partijen hebben dus een gezamenlijk belang om de energieprestaties van uw gebouw voortdurend te verbeteren.

esco

Garanties

Uniek aan een ESCo is dat u als opdrachtgever geen financieel risico draagt. De ESCo geeft in een prestatiecontract garanties voor:

  • kosten en kwaliteit vernieuwing
  • energiebesparingen
  • kosten voor onderhoud en beheer
  • comfortverbetering
Bel ons!  072 - 743 0 733