Kernwaarden

Een link met de oudheid

Over de oudste naam van het Kennemerland, Kinnehim of Kinheim, is door de tijd heen veel gespeculeerd. Een van de mogelijkheden is een verband met het Keltische of Fries-Angelsaksische woord ‘kin’ dat ‘familie, bloedverwanten’ betekent. Wij gaan uit van deze betekenis waar het gaat om het ‘Kennemer’ in onze naam.

 

Samen, met elkaar

Via familie leg je makkelijk de link met saamhorigheid en van daar naar solidariteit en verbondenheid. Uitgangspunten die voor ons belangrijk zijn. We hechten veel waarde aan persoonlijke en professionele ethiek, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ons basisprincipe is het garant staan voor het nakomen van aangegane verplichtingen naar opdrachtgevers, businesspartners en collega’s. Vanzelfsprekend? Ja, maar niet vanzelfsprekend genoeg. En daarom noemen we het even.

Duurzaam

Er is vluchtigheid genoeg in de huidige maatschappij; de reden dat wij gaan voor een duurzame relatie. De mens staat centraal. Ondersteunen, meedenken, kennis delen, motiveren vanuit betrokkenheid. Met een praktische instelling en een systematische aanpak.

Kwaliteitsborging van onze dienstverlening

De Kennemer Heeren gaat voor een duurzame relatie. De mens staat centraal. Ondersteunen, meedenken, kennis delen, motiveren vanuit betrokkenheid. Met een praktische instelling en een systematische aanpak. Dat is onderdeel van onze kernwaarden. Wij leggen de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat betekent ook dat wij voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening monitoren waarbij wij verbeterpunten niet uit de weg gaan. Sterker, zij moeten bijdragen om onze kwaliteit voortdurend hoog te houden. Een belangrijk middel om de tevredenheid van onze opdrachtgevers hoog te houden, is het managen van verwachtingen: laten weten wanneer iets wel of niet uitgevoerd kan worden en veranderende omstandigheden communiceren. Wij zijn afhankelijk van derde partijen, uitvoerders, aannemers etc., de ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Iedereen kan daar begrip voor opbrengen, hoezeer het soms ook wringt. Onze taak is het om bijtijds en op de juiste wijze te communiceren.

Wij hebben onze uitgangspunten in grote lijnen uiteengezet. Maar het kan zijn dat u een situatie ervaart die niet met het voorgaande in overeenstemming is. Natuurlijk zou u dat direct kenbaar kunnen maken aan uw contactpersoon van De Kennemer Heeren, om het uit te spreken en om samen tot een verbeterpunt te komen. Ook kunt u de behoefte hebben om dit aan onze kwaliteitsborger toe te vertrouwen met als doel extra aandacht te geven voor het gewenste verbeterpunt.

Wij nodigen u in dat geval uit om uw punt kenbaar te maken via het contactformulier. U kunt ervan overtuigd zijn dat onze kwaliteitsborger gedegen intern analyseert om van uw punt een verbeterpunt te maken. Ons uitgangspunt is daarin duidelijk, wij kunnen pas tevreden zijn als u dat bent!