Probleem of reparatie melden

Selecteer hieronder uw probleem, en geef vervolgens de aanvullende informatie. U leest dan direct hoe u het probleem kunt melden. Daarnaast ziet u of het de verantwoor­delijkheid van de VvE is om het op te lossen, of die van uzelf.