Onderhoud

Verplicht reservefonds

In een appartementengebouw staat u niet alleen voor de onderhoudskosten van uw eigen appartement, maar bent u ook medeverantwoordelijk voor het algemene onderhoud van het gebouw. Daar zijn meestal hoge kosten mee gemoeid. Gelukkig staat u daar niet alleen voor. De Verening van Eigenaren is hiervoor verantwoordelijk en is verplicht om een reservefonds op een aparte bankrekening in stand te houden. De hoogte van dit fonds wordt bepaald door de vereniging zelf. Het is belangrijk om dit reservefonds op de juiste wijze op te bouwen.

Op tijd onderhoud

Wij weten, als beheerder, dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Wij constateren regelmatig dat onderhoud pas uitgevoerd wordt als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de aangrenzende elementen is dan meestal groot. Het gevolg daarvan is, dat er onverwachte kosten ontstaan of dat de kosten onnodig oplopen.

Meerjarenonderhoudsplan

Wij vinden, dat een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) de basis vormt om de onderhoudskosten te beheersen. Het maakt de toekomstige kosten inzichtelijk, waardoor op verantwoorde wijze reserveringen kunnen worden gemaakt. Het maakt bovendien een gespreid onderhoudsbeleid mogelijk, waardoor u niet voor onverwachte uitgaven komt te staan. Om risicoloos te investeren en hogere besparingen te realiseren, gaan we naar een duurzame vorm van het MJOP.

Bouwkundig inspectierapport op basis van conditiemeting

Als basis voor een MJOP wordt er een bouwkundig inspectierapport gemaakt. Hierin wordt de technische staat van het gebouw door middel van een visuele inspectie beoordeeld. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het gebouw, of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn en daarna wordt het verouderingsproces beoordeeld.

MJOP

Nu wij beschikken over een bouwkundig inspectierapport op basis van conditiemeting, zijn wij in staat om een gedegen MJOP op te stellen. De condities van de elementen bepalen de termijnen waarin het onderhoud moet plaatsvinden. Als deze opstelling gereed is, kunnen de offertes worden aangevraagd en kan het onderhoud worden uitgevoerd volgens plan.