Waar staan de huisregels omschreven

De huisregels zijn door de VvE vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement (HHR). In dit reglement zijn leef- en gebruiksregels opgenomen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de kleur en het type zonneschermen, het verbod op het plaatsen van plantenbakken op de galerij en de afspraken over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Iemand die overlast […]

Mag ik een schotelantenne plaatsen

Hiervoor is toestemming nodig van de ledenvergadering. Een schotel wordt gezien als een bouwwerk (woningwet) en de splitsingsakte zegt ‘ieder op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden’. Behalve de vereniging zelf, stellen ook sommige gemeentes eisen aan de plaats en constructie van de schotel. Een schotel mag nooit aan de gevel […]

Wat is een modelreglement

Een modelreglement bevat onder andere bepalingen over gedrag- en gebruik van de gemeenschappelijke en privé gedeelten, de aandelen van alle appartementseigenaren in de baten en lasten, sancties bij niet naleving van de regels, verzekeringen, het onderhoud van het gebouw, vergaderingen en het bestuur. Wanneer in de splitsingsakte van een VvE een modelreglement van toepassing is […]

Wat is een akte van splitsing

De splitsing in appartementsrechten wordt vastgelegd in een akte van splitsing. Meestal wordt in deze notariële akte verwezen naar de bepalingen en voorschriften die zijn opgenomen in het zogenaamde Modelreglement. Alle aanvullingen en wijzigingen op dit Modelreglement zijn dan in de Akte van Splitsing terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld de datum van oprichting, de tenaamstelling […]