Krijg ik een factuur van de bijdrage

U krijgt alleen een factuur voor de VvE-bijdrage als u daarom vraagt. De VvE-bijdrage wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering, daarna moet u zelf zorgen dat de juiste bedrage tijdig wordt betaald. U kunt hiervoor een automatische incasso instellen. U kunt daarvoor een machtigingsformulier aanvragen via het contactformulier.

Automatische incasso

Dit kan via een machtigingsformulier. Als u deze invult, ondertekent en terugstuurt, zorgen wij dat bij de eerstvolgende mogelijkheid de VvE-bijdragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Een machtigingsformulier kunt u aanvragen via het contactformulier