Hoe vaak wordt er per jaar vergaderd

Eén keer per jaar schrijft de VvE een Algemene Leden Vergadering (ALV) uit. Indien de noodzaak daar is kan de VvE – conform de reglementen – een verzoek doen om een extra vergadering uit te schrijven.

Tijdens de zogenoemde ALV-vergadering worden door de VvE besluiten genomen over onder andere de bijdrage aan het onderhoud. Voor de goedkeuring van een besluit is de meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig. Ieder lid heeft een stemrecht dat overeenkomt met zijn aandeel in het gebouw.

Het (groot)onderhoud wordt op de vergadering besproken. De VvE geeft vervolgens opdracht voor het uitvoeren van het onderhoud. Jaarlijks wordt een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) besproken, een plan dat inzicht geeft in de kosten voor toekomstig onderhoud. Mede op basis van dit plan wordt de maandbijdrage bepaald. Wanneer een complex eerder onderhoud nodig heeft dan verwacht, dan wordt dit eveneens tijdens de vergadering in overweging genomen.

Over het algemeen is iedere eigenaar gehouden aan besluiten welke door de vergadering van de Vereniging van Eigenaren met een rechtsgeldige meerderheid van stemmen genomen zijn.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.

Geef een reactie