Hoe zit het met het bestuur van de VvE

Het bestuur van de VvE wordt door de vergadering benoemd uit diegenen die zich daarvoor verkiesbaar stellen. Degene die de meeste stemmen krijgt, wordt bestuurder. Als er meerdere bestuurders zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De voorzitter is belast met het leiden van de bestuursvergaderingen en het in de gaten houden van het door de VvE vergadering uitgezette beleid. De penningmeester beheert de kas van de VvE. Daarnaast maakt de penningmeester de jaarrekening. De secretaris zorgt voor de interne en externe communicatie.

Een misverstand is dat het bestuur het voor het zeggen heeft in de VvE. Dat is niet het geval. De VvE vergadering neemt de besluiten in de VvE.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.

Geef een reactie