Waar staan de huisregels omschreven

De huisregels zijn door de VvE vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement (HHR). In dit reglement zijn leef- en gebruiksregels opgenomen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de kleur en het type zonneschermen, het verbod op het plaatsen van plantenbakken op de galerij en de afspraken over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Iemand die overlast ondervindt van een andere eigenaar kan een beroep doen op het HHR waarin regels daarover zijn opgenomen.

In het HHR staan richtlijnen en afspraken die alle eigenaren van de Vereniging van Eigenaren met elkaar hebben afgesproken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Deze afspraken zijn veelal gedragsregels. De regels welk zijn opgenomen in het HHR mogen niet in strijd zijn met de geldende Akte van Splitsing of het Modelreglement.

Het HHR is een aanvulling op de regels die in de wet of de splitsingsakte staan voor de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het HHR wordt door de vergadering van eigenaars vastgesteld en kan ook door de vergadering gewijzigd worden.

Alles wat in strijd is met de wet of de splitsingsakte mag niet in het HHR geregeld worden. Indien dat toch gebeurt, is de bepaling in het HHR nietig. Ook mogen de regels niet onredelijk zijn of inbreuk maken op het eigendomsrecht van een van de eigenaren.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.

Geef een reactie