Wat is een akte van splitsing

De splitsing in appartementsrechten wordt vastgelegd in een akte van splitsing. Meestal wordt in deze notariële akte verwezen naar de bepalingen en voorschriften die zijn opgenomen in het zogenaamde Modelreglement. Alle aanvullingen en wijzigingen op dit Modelreglement zijn dan in de Akte van Splitsing terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld de datum van oprichting, de tenaamstelling van de vereniging, de kadastrale aanduiding van de percelen die in de splitsing zijn betrokken, de aandelen/breukdelen waarin de individuele eigenaren in de gemeenschappelijke zaken participeren, de schulden en kosten welke voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen, regels omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de openbare gedeelten, regels van door eigenaren te storten bijdragen, de stemverhouding in de vergadering van eigenaren etc. De Akte van Splitsing wordt vastgelegd in de openbare goed registers en is te raadplegen via het Kadaster. Wijziging van de Akte van Splitsing kan in beginsel slechts geschieden met medewerking van alle appartementseigenaren.

Wat precies in de akte moet staan staat omschreven in de wet in artikel 5:111 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de splitsingsakte hoort een splitsingstekening. In de splitsingstekening is aangegeven welke delen van het complex tot de gemeenschappelijke delen behoren en welke delen bestemd zijn voor de individuele eigenaren. Zowel de splitsingsakte als de splitsingstekening worden ingeschreven bij het kadaster en zijn voor iedereen opvraagbaar, dus ook voor niet-leden van de VvE. Als u een appartement koopt, krijgt u ook altijd een kopie van de splitsingsakte van de notaris.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.

Geef een reactie