Welke besluiten neemt een VvE

De VVE neemt belangrijke besluiten over zaken als:

Het onderhoud van het complex:
• Schilderwerk
• Gevels en balkons
• Rioleringen
• Daken en schoorstenen
• Gemeenschappelijke installaties (o.a. liften, drukverhogingsinstallaties, garagedeur)
• De Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) c.q. -begroting van de VvE

De financiën:
• De bijdragen die de leden van de VvE dienen te betalen aan de VvE
• De jaarrekening van de VvE
• De begroting voor het lopende of komende boekjaar
• De verzekeringen van het complex

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.

Geef een reactie